Moderní lesní klub v Mnichovicích

Den otevřených dveří v pátek 19. 5. od 9h
 

Dny otevřených dveří 2023 a zápis na školní rok 2023/2024

Dny otevřených dveří před zápisy na nový školní rok nabízíme ve dvou termínech:

- v neděli 23. 4., 14 - 17h
- v pátek 19. 5., 9 - 13h

Zápis probíhá do 26. 5. 2023. V případě zájmu o docházku vyplňte prosím přihlášku níže.
Nabízíme 2, 3 nebo 5denní docházku. Přijímáme děti orientačně od 2,5 let (ideálně děti bez plenek, vedené doma k samostatnosti v oblekání a stravování a zvyklé chodit). Vzhledem k zachování mezigeneračního učení a rozmanitosti kolektivu nyní upřednostňujeme děti od 4 let a starší nebo sourozence. Přednost mají děti z Mnichovic a nejbližšího okolí, děti na celotýdenní a dlouhodobou předškolní docházku, ale jsme otevřeni všem rodinám. Těšíme se s vámi na viděnou. 
Můžete nás také kontaktovat na tel. 725 783 479 a mailu zuzana@malala.cz

Lesní klub Malala
Praktické informace

Jsme moderní lesní školka pro děti od 2,5 do 7 let. Poskytujeme kompletní výchovně - vzdělávací program od nástupu do školky po nástup do školy, většina vzdělávacího programu probíhá ve venkovním prostředí. Každé dopoledne chodíme na 1 - 2hod do lesa a okolí, kde se věnujeme tzv. svobodné nebo tvořivé hře.
Každý týden máme angličtinu, jógu, hudební a výtvarný program. V sezóně se věnujeme práci na zahradě.
Každý měsíc organizujeme výpravu nebo výlet a návštěvu DS Blaník.
V malém kolektivu 16 dětí přistupujeme k dětem s respektem a individuálně. Pedagogický plán zakládáme na přírodní pedagogice, klademe důraz na tzv. volnou/svobodnou a tvořivou hru, ctíme pravidelný rytmus dne, zejména spánek mladších dětí.

Dovážíme čerstvé teplé obědy (polévka a hlavní chod) ze soukromé školní jídelny. Obědváme příborem u stolu, ruce si myjeme v tekoucí teplé vodě. Dodržujeme polední odpočinek, mladší děti spinkají v odděleném prostoru, každé má svou vlastní postýlku.
Se staršími dětmi se mezitím věnujeme předškolním aktivitám (rozvoj grafomotoriky, předškolní příprava, logopedie aj.).

Jsme v Mnichovicích na Jidašce, na louce pod lesem.

Provozní doba

Pondělí—pátek, 8:00—16:00
 

Zázemí

 • Venkovní areál na louce pod lesem
 • Velký indiánský stan tee-pee
 • Dřevěné zázemí
 • Ekologické separační toalety
 • Tekoucí teplá voda
 • Kvalitní obědy ze ZŠ Magic Hill

Školkovné od šk. roku 2023 - 2024 

 • 4500 Kč - 2 dny v týdnu
 • 5700 Kč - 3 dny v týdnu
 • 7900 Kč - 5 dnů v týdnu
   
 • 10 % sleva pro sourozence
 • Individuální sleva pro samoživitelky/rodiny v nouzi

Náš tým

Mgr. Bc. Zuzana Pilzová

zakladatelka a koordinátorka

Dlouho jsme žili v zahraničí a velmi mě oslovil tamní přístup ve školkách — přirozeně laskavý a automaticky respektující k těm malým i nám velkým. Po návratu domů jsme takovou školku hledali pro své dvě malé děti, až jsme se ji rozhodli založit. Předcházelo tomu půl roku intenzivního researche a konzultací. Intuitivně je lesní školka skvělá věc, ale funguje to? Naučí se tam děti vůbec něco? Definitivní rozhodnutí padlo po přečtení srovnávacích studií ze zahraničí: děti z lesních školek v měřených oblastech (motorika, spolupráce, koncentrace, socializace aj.) dosahují lepších výsledků.
Mou vizí je prostor, kde jsou děti v rámci bezpečných hranic a jasných pravidel volné a svobodné, protože jen tak se nejlépe učí. Jsou podporované v objevování i chybování a respektované takové, jaké jsou. Kde jsou vedeny s láskou a trpělivostí a den i dětství je pro ně radostí.

Vystudovala jsem mediální studia, psychologii a učitelství němčiny pro ZŠ. Žila jsem v USA, Německu, na Ukrajině a v Belgii. Pracovala jsem v korporátním prostředí, než jsem se vydala dlouhodobě cestovat. V posledních letech jsem se během péče o děti věnovala hlavně charitativní činnosti.

Svou roli chápu jako roli „umožňovatele“ — vytvořit důstojné a dlouhodobě udržitelné pracovní podmínky pro kvalitní pedagogy, podporovat je v jejich práci i dalším vzdělávání a rozvoji tak, aby byli schopni naplňovat vizi Malaly, jakožto důvěryhodného partnera rodičů a kvalitního vzdělávacího prostoru v přírodě, kam chodí s radostí malí i velcí.

Sibyla Gottwaldová
průvodkyně, administrativa

Jsem maminkou tří dětí, babičkou tří vnoučat a paničkou tří psů. Narodila jsem se v Německu a před 40 lety jsem se přestěhovala se za pozdějším manželem do Česka. Vyrostla jsem v prostředí waldorfské pedagogiky, a v tomto duchu i vychovala své děti. Jsem vystudovaná zdravotní sestra. Studovala jsem také hudební terapii a zpěv a absolvovala několik kurzů terapeutického tvoření a malování. Většinou svého pracovního času jsem učila němčinu, překládala texty a pracovala v back office. V zimě 2022 nastala správná chvíle změnit životní směr a využít své zkušenosti jinak. Považuji přírodu, tj. zemi, vodu, vzduch a oheň, za základní element našich životů a znalost jejích zákonitostí a respekt k našemu okolí za bezpodmínečně nutné. V Malale mám možnost doprovázet děti v době, kdy objevují svět bez podpory rodiny, a tak jim s respektem k jejich individualitě a formou her představit hodnoty důležité pro jejich celý další život.

Bc. Klára Šedivá

hlavní průvodkyně

Vždy jsem si přála, aby mé děti měly možnost trávit co nejvíc času venku v přírodě, jako jsem měla kdysi já. Les je to nejpřirozenější místo pro spontánní dětskou hru, poznávání krás i nástrah přírody a kreativní tvoření. Ráda se nechávám překvapit a inspirovat tím, co děti v přírodě vypozorují a k čemu je dovede jejich bezbřehá fantazie. Jsou to skvělí učitelé a já za svůj hlavní úkol považuji setrvávat s nimi v přítomném okamžiku a vytvářet bezpečné a respektující prostředí pro jejich objevování.

Doposud jsem s dětmi pracovala hlavně ve volnočasových klubech, na táborech, ve školní družině nebo ve školce jako asistentka pedagoga.

Žila jsem s rodinou ve Finsku, vzděláním jsem pedagog volného času, mám bakalářský titul z Fakulty sociálních věd UK a nyní dálkově studuji navazující magisterský obor na Pedagogické fakultě. Největší školou pro mě ale bezesporu byli a jsou mé 3 děti ve věku 2, 8 a 9 let.

Ing. Jana Trávníčková
průvodkyně

Přes deset let jsem se věnovala environmentálně vzdělávacím programům pro děti. Ale chtěla jsem čas s dětmi prožívat naplno, prožít s nimi celý den, vidět je, jak rostou, jak se vyvíjejí. Celý koncept lesního klubu, kde jsou děti vnímány jako plnohodnotné bytosti, ke kterým přistupujeme láskyplně a s respektem k jejich individuálním potřebám, kde je kladen důraz na volnou hru, která jim umožňuje se uvolnit a s radostí spontánně objevovat okolní prostředí a při tom všem probíhá den v předem stanovených, zajetých rytmech, je dle mého názoru ten nejlepší prostor pro přirozený fyzický i duševní vývoj dětí. Proto jsem šťastná, že toho všeho mohu být součástí.

Od mala jsem vyrůstala ve skautském oddíle, kde jsme trávili většinu času venku v přírodě. Příroda pro nás byla velice inspirativní - skrze její pozorování a soužití s ní jsme se zdokonalovali nejen ve fyzických dovednostech, ale i těch psychických a sociálních. Touha pro porozumění toho co se kolem nás děje pro nás byla hnacím motorem učit se nové
znalosti a u mne to tak přetrvává stále.
Mám vystudovanou Jihočeskou univerzitu - obor Biologie a následně na Zemědělské univerzitě obor Ochrana životního prostředí.

Naše hodnoty a priority

Zodpovědnost

Naším cílem je nabízet kvalitní předškolní vzdělání dětem a důvěryhodného partnera rodičům. Zodpovědnost pro nás znamená na prvním místě bezpečnost, kvalitu a udržitelnost. Pracujeme jen s ověřenými a důvěryhodnými informacemi, respektujeme vědecké poznání a využíváme inovativní vzdělávací metody. Vedeme k hodnotám empatie, spolupráce, tolerance a péče o druhé i přírodu. Náš klub se snaží předcházet vzniku odpadu.

Otevřenost

Jsme otevření všem dětem a jejich potřebám. Malý kolektiv maximálně 16 dětí nám umožňuje přistupovat ke všem individuálně. Věříme v otevřenost, pluralitu a toleranci. Rodiče vnímáme jako partnery a respektujeme jejich roli primárních pečovatelů.

Radost

Poskytujeme dětem dostatek času a bezpečného prostoru pro poznávání, objevování, zkoumání i chybování, které k výchovně-vzdělávacímu procesu neodmyslitelně patří. Rozvíjíme dětskou tvořivost a podporujeme intuici. Naším cílem je, aby každý den bavil děti i pedagogy :-)

Láskyplnost

K dětem přistupujeme trpělivě a citlivě. Respektujeme odlišnost, podporujeme jedinečnost a za každých okolností dbáme na důstojnost každého dítěte.

Respekt

Pro nás není prázdným nadužívaným pojmem ve výchově, ale chováme jej nejen k dětem a rodičům, ale i sousedům, komunitě a okolní přírodě. A v neposlední řadě k pedagogům, jejichž práce je v celém procesu klíčová: snažíme se o principy svobodné firmy, důstojné ohodnocení a podporu dalšího profesního vzdělávání a osobního růstu.

Přihláška k zápisu

Přijímáme děti orientačně od 2,5 let. Dáváme přednost dětem z Mnichovic a okolí a dětem na celotýdenní a celou předškolní docházku. Abychom zachovali různorodost kolektivu a mezigenerační učení, momentálně upřednostňujeme děti od 4 let a starší nebo sourozence. V rámci provozních možností vítáme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 Lesní klub Malala Mnichovice
 Mnichovice 420, 49.9348136N, 14.7318072E
 +420 725 783 479
 zuzana@malala.cz 
 Facebook  Instagram

IČ: 11734957
ID datové schránky: e7rkxjz
Bankovní spojení: č. ú.: 117349572/5500

"Oceňuji krásné prostředí lesní školky, zázemí školky je plně v souladu s přírodou, poskytuje pohodlí a je přístupné i úplně malým dětem. Milý empatický přístup průvodkyň a malý kolektiv dětí přesvědčil i mé nedůvěřivé dítě, že ve školce to může být fajn. V Malale se věnují i rodičům, jsem starostlivá máma, je pro mě velmi důležitá zpětná vazba, těší mě mít přehled. Díky vám za to. Jsem ráda, že moje dcera mohla poznat respektující přístup mnichovické lesní školky." Petra Ehlichová, maminka

„Nechte dětství v dětech dozrát.“ — Jean Jacques Rousseau

Hlásíme se k Etickému kodexu pedagoga lesní mateřské školy
Jsme hrdým členem Asociace lesních mateřských škol.